Inte starta

Ibland är läget inte rätt för en företagsstart, kanske passar det bättre i framtiden? Ni har inte gjort jobbet förgäves, tänk vad mycket ni har lärt er och vilken rolig erfarenhet ni har fått! Kunskapen kommer ni att kunna använda oavsett om ni driver eget företag längre fram, tar en...

Sparat

Dina svar är sparade.

Lista level 1

Välkommen till level 1, en drömvärld som handlar om er som företagare och den idé ni bygger er verksamhet kring. Här tar ni de första stegen in i affärsplanen, ett verktyg som ger er en övergripande bild av ert blivande företag. Att tänka till kring de olika delarna ger även...

Lista level3

Sista etappen! Resurser och möjligheter Nu är ni inne på den sista delen av er resa mot livet som företagare. Expeditionen bland tjänster och produkter, kunder och marknad klarade ni galant! Level 3 handlar om att konkretisera era planer i siffror, göra val för hur arbetet ska organiseras och ta...

Lista level 2

Ta nästa steg! Sälj och marknad Bra jobbat med er affärsidé, företagarrollen och visioner! Ni kommer att ha mycket nytta av ordentligt förarbete eftersom level 2 handlar om att utveckla er affärsidé. Nu ska ni fördjupa er i vad ni ska sälja, till vem ni ska sälja det och hur...